Historie badmintonu na Liberecku

Založení prvního sportovního oddílu badmintonu v Liberci sahá do roku 1964, kdy v tělovýchovné jednotě Spartak Pavlovice byla pod vedením pana Zdeňka Kožešníka sen. zahájena činnost tohoto sportovního oddílu. Tehdy se jednalo o rekreační sport bez metodického vedení, s pravidelnou účastí asi 20 zájemců.

1964    TJ Spartak Pavlovice
1965   TJ Slovan Vesec
1983    TJ Start Liberec                                                       
1993    Badminton 64 Liberec
1994    TJ Slavia VŠST Liberec
1995    VSK Slavia TU Liberec o.s.
2013    Badmintonový klub TU v Liberci

V rámci Severočeského kraje nebyl Liberec prvním městem, kde byl badminton provozován. První oddíly tohoto sportu jsou známy v Kopistech u Mostu a Teplicích. První kontakty mezi těmito oddíly byly známy již z let 1963 a hlavně Baník Kopisty byl jedním z protagonistů tohoto sportu v severozápadní části České republiky. První kontakty Liberce s ostatními městy na úrovni přátelských utkání byly učiněny roku 1965.

Největší pokrok v oblasti organizovaného tréninku a první kroky k metodickému vedení byly zahájeny v roce 1966, kdy v rámci mezinárodních vztahů došlo k setkání sportovců v badmintonu Liberce a Quedlinburgu (bývalá NDR). Během jednoho roku se zvýšila výkonnost jednotlivců a tím i celého oddílu. Dalším krokem bylo založení dalších sportovních oddílů badmintonu (Slavia ODPM Liberec, Slovan Vesec, Sokol Doubí, ­Stavební škola Liberec). Zároveň bylo založeno první družstvo mládeže, které se již v roce 1967 probojovalo do soutěže o titul Mistra České republiky.
Díky péči o mládež se oddíl badmintonu stále prosazoval a od roku 1968 pravidelně získával tituly na mistrovstvích republiky mládeže. Kromě roku 1969 se podařilo libereckému badmintonu získat mistrovský titul ve smíšených družstvech dorostu i v letech 1978, 1979, 1980 a 1992 a ve smíšených družstvech žactva v roce 1997.

Mezníkem v historii libereckého badmintonu je rok 1971, kdy po vítězství v Oblastním přeboru dospělých a následným vítězstvím v kvalifikaci, postoupilo družstvo dospělých do nejvyšší celostátní soutěže v badmintonu.

Tento úspěch byl i pro další léta podmíněn širokou mládežnickou základnou, která zajišťovala přirozenou konkurenci a současně obnovu hráčského kádru. Řada z ­bývalých hráčů dosáhla úspěchů i v individuálních soutěžích (Michal Malý, Richard Hobzik, Karel Lakomý, Mojmír Skalický, Marie Krkošková - Šustrová, Alena Nejedlová - ­Horáková a další). Michal Malý se stal se ziskem 20 mistrovských titulů v kategorii dospělých nejúspěšnějším mužem celé historie československého badmintonu. V popředí žebříčku českých a slovenských hráčů podle počtu dosažených mistrovských titulů figuruje Alena Nejedlová - Horáková se ziskem 8 titulů a Karel Lakomý se ziskem 7 titulů.

Neméně důležitou stránkou byla výchova funkcionářů a trenérů, kteří se podíleli na organizaci tohoto sportu v rámci města, kraje a republiky - p. Zdeněk Kožešník st., Petr Sim, Milan Šír st., Josef Bureš, Vladimír Novák, Pavel Novák, Josef Bartoníček, Zdeněk Kračmar, Marie Šustrová st., Josef Procházka, Alena Horáková, Milan Šír ml., Jiří Dohnal, Jan Zajíček, Milan Jirásko, Milan Valena, Pavel Koňas, Pavel Slatinský, Jana Horáková, Michal Ježek, Martin Marek, Jan Slatinský, Mirko Šída ml., Lucie Ježková, Jana Horáková, Renata Melzerová, Radek Holata, Martin Saidl a další.

Za svojí existence získal badminton řadu ocenění a to převážně v mládežnické kategorii. Tyto výsledky jsou ovlivněny cílevědomou a aktivní prací a podmínkami k tréninku a zajištění přípravy. Tyto skutečnosti postupně vedly k selekci tělovýchovných jednot a snížení počtu oddílů (zanikly Sokol Doubí, ­Stavební škola Liberec, Badminton 64, Slavia ODPM Liberec) až do současnosti, kdy v Liberci působí jenom dva - VSK Slavia Technická univerzita Liberec o.s. a TJ Slovan Vesec.

Oba oddíly v dnešní době převzaly nástupnictví po zrušených oddílech a zajišťují činnosti spojené se soutěžemi družstev a jednotlivců dospělých, dorostu a žactva. V dnešní době, mimo samotných nároků, lze badminton zajišťovat pouze v podmínkách prostorných tělocvičen s odpovídajícími trenéry a funkcionáři. Věříme, že historie tohoto krásného sportu bude pokračovat v nastoleném trendu. K tomuto závěru jistě přispěla i tři Mezinárodní mistrovství České republiky, která se uskutečnila v hale TU v Liberci v letech 1998, 2001 a 2004 a zařadila se účastí sportovců z mnoha zemí Evropy i ze zámoří mezi nejúspěšnější akce historie badmintonu v celé České republice.