Zahájení tréninků
podzim 2021

Platby příspěvků
na sezónu 2021-2022

Chcete aby vaše dítě získalo správné sportovní základy a nové kamarády?

Celoročně provádíme nábor nových členů