Platby příspěvků
2. pololetí 2022

<center><font color=green>Chcete aby vaše dítě získalo správné sportovní základy a nové kamarády?</font><br><br>Celoročně provádíme nábor nových členů