Historie badmintonu na Liberecku

Založení prvního sportovního oddílu badmintonu v Liberci sahá do roku 1964, kdy v tělovýchovné jednotě Spartak Pavlovice byla pod vedením pana Zdeňka Kožešníka sen. zahájena činnost tohoto sportovního oddílu. Tehdy se jednalo o rekreační sport bez metodického vedení, s pravidelnou účastí asi 20 zájemců.

Od počátků badmintornu v Liberci prošel náš klub několika změnami názvu:

1964    TJ Spartak Pavlovice
1983    TJ Start Liberec                                                       
1993    Badminton 64 Liberec
1994    TJ Slavia VŠST Liberec
1995    VSK Slavia TU Liberec o.s.
2013 - 2024    Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci, z.s.

V rámci Severočeského kraje nebyl Liberec prvním městem, kde byl badminton provozován. První oddíly tohoto sportu jsou známy v Kopistech u Mostu a Teplicích. První kontakty mezi těmito oddíly byly známy již z let 1963 a hlavně Baník Kopisty byl jedním z protagonistů tohoto sportu v severozápadní části České republiky. První kontakty Liberce s ostatními městy na úrovni přátelských utkání byly učiněny roku 1965.

Největší pokrok v oblasti organizovaného tréninku a první kroky k metodickému vedení byly zahájeny v roce 1966, kdy v rámci mezinárodních vztahů došlo k setkání sportovců v badmintonu Liberce a Quedlinburgu (bývalá NDR). Během jednoho roku se zvýšila výkonnost jednotlivců a tím i celého oddílu. Dalším krokem bylo založení dalších sportovních oddílů badmintonu (Slavia ODPM Liberec, Slovan Vesec, Sokol Doubí, ­Stavební škola Liberec). Zároveň bylo založeno první družstvo mládeže, které se již v roce 1967 probojovalo do soutěže o titul Mistra České republiky.
Díky péči o mládež se badminton stále prosazoval a od roku 1968 pravidelně získával tituly na mistrovstvích republiky mládeže. Kromě roku 1969 se podařilo libereckému badmintonu získat mistrovský titul ve smíšených družstvech dorostu i v letech 1978, 1979, 1980 a 1992 a ve smíšených družstvech žactva v roce 1997.

Mezníkem v historii libereckého badmintonu je rok 1971, kdy po vítězství v Oblastním přeboru dospělých a následným vítězstvím v kvalifikaci, postoupilo družstvo dospělých do nejvyšší celostátní soutěže v badmintonu.

Tento úspěch byl i pro další léta podmíněn širokou mládežnickou základnou, která zajišťovala přirozenou konkurenci a současně obnovu hráčského kádru. Řada z bývalých hráčů dosáhla úspěchů i v individuálních soutěžích (Michal Malý, Richard Hobzik, Karel Lakomý, Mojmír Skalický, Marie Krkošková - Šustrová, Alena Nejedlová - Horáková a další). Michal Malý se stal se ziskem 20 mistrovských titulů v kategorii dospělých nejúspěšnějším mužem celé historie československého badmintonu. V popředí žebříčku českých a slovenských hráčů podle počtu dosažených mistrovských titulů figuruje Alena Nejedlová - Horáková se ziskem 8 titulů a Karel Lakomý se ziskem 7 titulů.

Neméně důležitou stránkou byla výchova funkcionářů a trenérů, kteří se podíleli na organizaci tohoto sportu v rámci města, kraje a republiky - p. Zdeněk Kožešník st., Petr Sim, Milan Šír st., Josef Bureš, Vladimír Novák, Pavel Novák, Josef Bartoníček, Zdeněk Kračmar, Marie Šustrová st., Josef Procházka, Alena Horáková, Milan Šír ml., Jiří Dohnal, Jan Zajíček, Milan Jirásko, Milan Valena, Pavel Koňas, Pavel Slatinský, Jana Horáková, Michal Ježek, Martin Marek, Jan Slatinský, Mirko Šída ml., Lucie Ježková, Jana Horáková, Martina Kerplová, Pavel Tomeš, Lubor Stejskal, Renata Melzerová, Radek Holata, Martin Saidl a další.
Jednou z nejvýznamnějších osobností byl Ivan Škácha, dlouholetý předseda Severočeského BaS a ČBaS a poté Komise rozhodčích a kterého většina ze starších hráčů zná jako nekompromisního, ale spravedlivého rozhodčího z republikovývch turnajů. Ivan Škácha a Zdeněk Kožešník byli za svou dlouholetou činnost zařazeni do síně slávy ČBaS.

Za svojí existence získal badminton řadu ocenění a to převážně v mládežnické kategorii. Tyto výsledky jsou ovlivněny cílevědomou a aktivní prací a podmínkami k tréninku a zajištění přípravy. Tyto skutečnosti postupně vedly k selekci tělovýchovných jednot a snížení počtu oddílů (zanikly Sokol Doubí, Stavební škola Liberec, Badminton 64, Slavia ODPM Liberec) až do současnosti, kdy v Liberci působí jenom dva - Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci o.s. (BK TU v Liberci) a TJ Slovan Vesec. Oba oddíly v dnešní době převzaly nástupnictví po zrušených oddílech a zajišťují činnosti spojené se soutěžemi družstev a jednotlivců dospělých, dorostu a žactva.

Významnými událostmi libereckého badmintonu byla tři Mezinárodní mistrovství České republiky, která se uskutečnila v hale TU v Liberci v letech 1998, 2001 a 2004 a zařadila se účastí sportovců z mnoha zemí Evropy i ze zámoří mezi nejúspěšnější akce historie badmintonu v celé České republice a dále Mistrovství České republiky jednotlivců dospělých v letech 2009 a 2017.

--------------------------------

Od roku 1994, když se oddíl spojil s oddílem Badminton 64 Liberec, se píše novodobá historie oddílu. Za toto období získali mladí hráči a hráčky našeho oddílu pod vedením trenérů Marie Šustrové st., Milana Šíra st., Josefa Procházky, Aleny Horákové, Luboše Kunáška, Jana Zajíčka, Michala Ježka, Lenky Zrůnové, Milana Šíra ml., Jiřího Dohnala, Jany Horákové, Štěpána Bílka, Matěje Milého a Radka Zbončáka  na Mistrovstvích ČR v mládežnických kategoriích do roku 2023 celkem 20 zlatých, 24 stříbrných a 45 bronzových medailí v soutěžích jednotlivců, v soutěžích družstev získalo družstvo žáků v roce 1997 zlaté a v roce 2007 bronzové medaile. Posledním velkým úspěchem v mládežnických kategoriích byl titul Mistra ČR ve čtyřhře chlapců Jana Rázla v kategorii U17 v roce 2021 a poté i v kategorii U19 v roce 2023.
V současné době (sezóna 2023 - 2024) se o výchovu mladých hráčů stará celkem 10 trenérů – Filip Marek, Lubor Stejskal, Martin Marek, Pavel Tomeš, Tereza Vejvarová, Kateřina Procházková, Jan Koňas a Pavel Tomeš, Milana Šíra ml. pod vedením šéftrenéra Mirko Šídy ml.
 
Zisk zlatých medailí na Mistrovství ČR smíšených družstev žáků v roce 1997, zisk čtyř titulů Mistryně České republiky v kategorii dospělých Hanou Procházkovou v letech 2002 - 2008 a zisk bronzové medaile Janem Rázlem v družstvech na ME kategorie U17 v roce 2021 je možné považovat za největší klubové úspěchy v novodobé historii.

Družstvo žáků bylo za svůj úspěch zařazeno mezi tři nejlepší družstva libereckého okresu 1997 v kategorii mládeže. Mezi deset nejlepších sportovců libereckého okresu byly zařazeny v kategorii mládeže také Hana Procházková za rok 1994, Jana Horáková za rok 1998 a Radka Šustrová za rok 1999, v roce 2008 Martin Šída a za rok 2021 získal toto ocenění Jan Rázl, který byl za rok 2021 vyhodnocen i mezi deseti nejúspěšnějšími krajskými mládežníky. V kategorii dospělých získala okresní ocenění opět Hana Procházková za rok 2000.

Zdeněk Kožešník, zakladatel badmintonu v Liberci, dlouholetý funkcionář ČBaS Zdeněk Kožešník, zakladatel badmintonu v Liberci, dlouholetý funkcionář ČBaS
Petr Sim, zakládající hráč badmintonu v Liberci a později trenér Petr Sim, zakládající hráč badmintonu v Liberci a později trenér
Zakládající družstvo prvního badmintonového oddílu v Liberci - rok 1965 Nahoře zleva: Svatoň, Piovesan, Sim, Šťastný Dole zleva: Zakládající družstvo prvního badmintonového oddílu v Liberci - rok 1965 Nahoře zleva: Svatoň, Piovesan, Sim, Šťastný Dole zleva:
Smíšené družstvo dorostu - první Mistr ČSSR 1969 Zleva: Kožešník jun., Kraus, Bureš, Krkošková, Mydlářová, Kynclová Smíšené družstvo dorostu - první Mistr ČSSR 1969 Zleva: Kožešník jun., Kraus, Bureš, Krkošková, Mydlářová, Kynclová
Družstvo, které vybojovalo postup do 1. ligy - rok 1971  Nahoře zleva: Skalický, Krkošková, Mydlářová, Sim, Dole zleva: Kožešník Družstvo, které vybojovalo postup do 1. ligy - rok 1971 Nahoře zleva: Skalický, Krkošková, Mydlářová, Sim, Dole zleva: Kožešník
Smíšené družstvo dorostu Startu Liberec - Mistr ČSFR 1992 Vzadu zleva: Procházka, Šír (trenéři), Boček, Hypš, Barták, Procházka ml., Šír ml., Sim (ved. družstva) Vpředu zleva: Procházková, Cihlářová, Belasová, Simová Smíšené družstvo dorostu Startu Liberec - Mistr ČSFR 1992 Vzadu zleva: Procházka, Šír (trenéři), Boček, Hypš, Barták, Procházka ml., Šír ml., Sim (ved. družstva) Vpředu zleva: Procházková, Cihlářová, Belasová, Simová
Finálový zápas čtyřhry mužů na MČR 2009 Finálový zápas čtyřhry mužů na MČR 2009
Mezinárodní mistrovství České republiky se v letech 1998, 2001 a 2004 konala ve slavnostně upravené hale Technické univerzity v Mezinárodní mistrovství České republiky se v letech 1998, 2001 a 2004 konala ve slavnostně upravené hale Technické univerzity v
Ivan Škácha při jednom ze svých posledních turnajů. Ivan Škácha při jednom ze svých posledních turnajů.