Naše medaile

Za posledních 29 let získali hráči a hráčky našeho klubu na Mistrovstvích České republiky 41 zlatých, 43 stříbrných a 84 bronzových medailí v soutěžích jednotlivců.

Přehled medailí:

  MČR žáci MČR dorost MČR dospělí Akad. MČR
1995 - 1 3 2 - 2 - - - - 2 1
1996 1 2 - - - - - - - - - 2
1997 - 2 7 - - - - - 2 - - 4
1998 5 2 4 - - - - 2 2 3 2 1
1999 3 4 2 - - - - - 2 - - -
2000 - 1 1 1 - - - - 1 4 - -
2001 1 2 3 - - 2 - 1 - - - -
2002 - - - - - - 1 2 1 4 2 3
2003 - - 2 - - - - - - 2 1 1
2004 - - 1 - - - 1 1 - 2 - 1
2005 1 - 2 - - - 1 1 1 - - -
2006 - 2 1 - - 2 - - - - - 1
2007 - - - - - 1 - - - - - 2
2008 1 1 1 - - 2 1 1 1 - - 3
2009 - - - 1 2 - - 1 1 1 1 -
2010 - - - - 1 1 - - - - 1 2
2011 - - - - - - - - - 1 - 4
2012 - - - - - - - 1 1 - - 1
2013 - - 1 - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - 1
2015 - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - -
2017 1 - 3 - - - - - - - - -
2018 - - 1 - - - - - - - - -
2019 1 1 2 - - - - - - - - -
2021 - - - 1 1 1 - - - - - -
2022 - - - - 2 - - - - - - -
2023 - - - 1 - - - - - - - -

Žáci a dorostenci našeho klubu získali na MČR celkem 20 zlatých, 24 stříbrných a  45 bronzových medailí v soutěžích jednotlivců a 1 zlatou a 1 bronzovou medaili v soutěžích družstev.

Ve svých řadách jsme měli za posledních dvacetdevět let čtrnáct Mistrů České republiky (MČR) a osm Mistrů Slovenské republiky (MSR). Celkem získali hráči našeho oddílu 41 mistrovských titulů v České republice a 41 mistrovských titulů ve Slovenské republice. Šest našich hráčů získalo celkem17 mistrovských titulů v seniorských kategoriích.

Petr Letoštiak čtyřhra chlapců U17 1995
Hana Procházková dvouhra žen
dvouhra žen
čtyřhra dívek
čtyřhra žen
čtyřhra žen
smíšená čtyřhra
smíšená čtyřhra
dospělí
AM
U19
dospělí
AM
dospělí
AM
2005
2000, 2002
1995
2002, 2008
1998, 2000, 2002
2004
2000
Jana Horáková dvouhra dívek
dvouhra dívek
čtyřhra dívek
čtyřhra dívek
smíšená čtyřhra
U13
U15
U15
U17
U15
1996
1998
1998
2000
1998
Radka Šustrová dvouhra dívek
dvouhra dívek
čtyřhra dívek
U13
U15
U13
1999
2001
1998, 1999
Lucie Vlčková čtyřhra dívek U15 1998
Romana Cihlářová čtyřhra žen
smíšená čtyřhra
AM
AM
1998
1998
Pavel Kos čtyřhra chlapců U13 1999
Soňa Mojžíšová čtyřhra žen AM 2000
Lucie Ježková čtyřhra dívek U13 2005
Martin Šída čtyřhra chlapců U15 2008
Ivo Stoklas smíšená čtyřhra U17 2009
Eva Davidová čtyřhra žen
smíšená čtyřhra
AM
AM
2009
2011
Jan Rázl čtyřhra chlapců
čtyřhra chlapců
čtyřhra chlapců
čtyřhra chlapců
MČR U13
MČR U15
MČR U17
MČR U19
2017
2019
2021
2023
Barbora Bobrovská čtyřhra žen
čtyřhra žen
smíšená čtyřhra
smíšená čtyřhra
dospělí MSR
AM
dospělí MSR
AM
2001, 2004, 2010, 2011
2002, 2003, 2004
2001 - 2005
2002, 2003, 2004
Marián Šulko dvouhra mužů
čtyřhra mužů
dospělí MSR
dospělí MSR
2003, 2004, 2006
2003 - 2006
Ivana Kubíková dvouhra dívek
smíšená čtyřhra
U19 MSR
U19 MSR
2011
2011
Martina Repiská dvouhra dívek
čtyřhra dívek
smíšená čtyřhra
dvouhra žen

MSR U19
MSR U19
MSR U19
MSR

2013, 2014
2013, 2014
2014
2014
Juraj Vachálek  čtyřhra mužů MSR 2016, 2018, 2019
Miroslav Haring  čtyřhra mužů MSR 2018, 2019
Alžbeta Peruňská dvouhra dívek
smíšená čtyřhra
čtyřhra žen
MSR U19
MSR
MSR
2018
2019, 2022
2022
Lucia Vojteková čtyřhra žen MSR 2022
       
Zlaté medaile na MČR seniorů:      
Alena Horáková čtyřhra žen 45+
smíšená čtyřhra 45+
čtyřhra žen 50+
MČR
MČR
MČR
2010
2010
2016
Jiří Dohnal

dvouhra mužů 45+
smíšená čtyřhra 45+
čtyřhra mužů 50+

MČR
MČR
MČR

2010
2010
2014, 2015, 2017

Luboš Kunášek dvouhra mužů 45+
čtyřhra mužů 45+     
dvouhra mužů 50+
čtyřhra mužů 50+
dvouhra mužů 55+
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
2011
2011
2013
2014, 2015
2018
Daniel Fetr čtyřhra mužů 35+ MČR 2012
Milan Šír smíšená čtyřhra 35+ MČR 2015
Romana Christlová smíšená čtyřhra 35+ MČR 2015